ClickCease

תו נכה לרכב בשנת 2024 ואיך קשורה לזה מלחמת ״חרבות הברזל״⚔️?

זכויות נפגעי חרבות הברזל

מי זכאי לקבל תו נכה לרכב לפי החוק במדינת ישראל, אדם הנפגע כתוצאה מתאונה, חלה במחלה, או סובל מליקויים גופניים, יוכל לקבל תו נכה לרכב במידה ויוכל להוכיח כי תו הנכה יוכל לשפר את חייו משמעותית או אף לשמור על חייו בריאותית בעקבות אותו אירוע רפואי, נכון להיום אפשר לקבל תו נכה מסיבה רפואית כגון […]

תו נכה לרכב 🪪 – מה זה ומי זכאי לו

תו נכה

מה זה תו נכה? לפי ההנחיות של הביטוח הלאומי, אדם הנפגע רפואית או אורטופדית כך שיוכל להוכיח שתו נכה יוכל להקל על חייו משמעותית יוכל לקבל אישור לקבלת תו נכה לרכב ללא התחשבות באחוזי נכות, מטרת התו חניה היא לאפשר לאותו אדם להתמודד עם ההגבלה ללא פגיעה משמעותית באורך חייו התקין, מי זכאי לקבל תו […]

ליווי לקבלת תו נכה לרכב עם חברת ״זכויות״ 🦽

תו נכה

מה זה תו נכה לרכב ומי זכאי לו בקצרה לפי החוק במדינת ישראל אנו משלמים כל חיינו תשלומים לביטוח הלאומי וזאת כשאר ניפגע כתאונה או מחלה מדינת ישראל תוכל להיות לצידנו, חלק מההטבות מגיעות בצורה של הטבות כלכליות וחלקן יגיעו בצורה של זכויות יתר על שאר הציבור בישראל שמטרתן להקל על חיינו בגין אותו מצב, […]

חברת ״זכויות״ 🏥 – מי אנחנו

חברת_מימוש_זכויות

מי אנחנו חברת ״זכויות״ אנחנו חברת ״זכויות״ חברת מימוש זכויות ומימוש זכויות רפואיות, אנחנו מאפשרים מגוון שירותי ליווי למימוש זכויותך מול הגופים השונים במדינת ישראל, חברת זכויות הוקמה בשנת 2023 ע״י רותם סיליק, איש שיווק ופרסום שהגיע מעולם הביטוח והזכויות הרפואיות לאחר מעל 10 שנים של ניסיון עם מגוון גופים ציבוריים ופרטיים ועזרה לאלפי לקוחות […]

תפריט נגישות