פטור ממס הכנסה – מי זכאי לקבל אותו ומה התהליך הנדרש

פטור ממס הכנסה – מי זכאי לקבל אותו ומה התהליך הנדרש

פטור ממס הכנסה – בדוק עכשיו זכאותך

אנשים שקיבלו מהמוסד לביטוח לאומי הכרה בנכות בשיעור מינימלי על פי חוק, עשויים להיות זכאים לקבלת פטור ממס הכנסה על הכנסותיהם מיגיעה אישית ושלא מיגיעה אישית.

במידה ומימוש הזכאות לא התבצע כלפי שנים קודמות ניתן לדרוש זיכוי רטרואקטיבי עד 6 שנים אחורנית. בכל מקרה שבו עוד לא נקבעו אחוזי הנכות המזכים בפטור ממס הכנסה – יש לפנות לוועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי לבחינת השיעור המדויק.

קראו על הזכאים לפטור ממס וכיצד מגישים בקשה לפטור ממס.

פטור ממס הכנסה: הכה את המומחה.

פטור ממס הכנסה – מי זכאי לקבל אותו ומה התהליך הנדרש
פטור ממס הכנסה – בדוק עכשיו זכאותך

האם אתם זכאים לפטור ממס?

מס הכנסה הינו מס המשולם למדינה על רווחים בפועל כתוצאה מהכנסה ולא על הוצאות שהוצאו בייצור רווחים.

פעמים רבות חיוב המס יהיה פרוגרסיבי, כלומר, שיעורו יעלה עם עלייה ברמת ההכנסה החייבת. ישראל כמדינה סוציאלית רואה ערך בהקלה במיסוי עבור בעלי נכות או מוגבלויות גופניות מסוגים שונים.

אז למי מגיע פטור ממס הכנסה?

כדי לזכות לפטור ממס עבור הכנסות עד תקרה מסוימת הקבועה בחוק יש לעבור ועדה רפואית שהיא האחראית לאבחן ולקבוע את שיעור הנכות של מבקש הפטור.

זכאות לפטור תחול על מבקשי פטור העונים על 3 פרמטרים:

  • למבקש הפטור רמת הכנסה המחייבת בתשלום מס.
  • למבקש הפטור נקבע שיעור נכות לצמיתות או נכות זמנית למשך תקופה של מינימום 185 יום לפי חוקי המס השונים: חוק הנכים, חוק נכי רדיפות הנאצים, חוק נכי המלחמה בנאצים, חוק לפיצוי נפגעי גזזת, חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, חוק הביטוח הלאומי בנוגע לפגיעה בעבודה, ילד נכה, נכות כללית וכן פגיעה במהלך התנדבות.
  • שיעור הנכות מספק לפי חוקי הזכאות הרלוונטיים.

שיעור הנכות המזכה בפטור ממס החל מתאריך 15.11.21

החל מתאריך זה פטור ממס הכנסה ניתן לבעלי שיעור נכות של למעלה מ-90% או שנקבעה נכות בשחיעור של 90% כתוצאה מחיבור מספר ליקויים. נציין כי על אחד מהליקויים להוות לפחות 40% מסך אחוזי הנכות הכוללים.

יש לדעת כי מקבלי פטור ממס הכנסה לנכים כתוצאה על פי חוק הנכים או לנפגעי פעולות איבה נדרשים להציג 100% נכות על ליקוי אחד או 90% נכות בחישוב משוקלל של מספר ליקויים.

במידה והייתם זכאים לפי כללי הזכאות נכון לתקופה שקדמה לתאריך ה-15.11.21 תוכלו להמשיך ולקבל את הפטור גם אם אינכם זכאים לפי התקנון החדש וכן אם הגשתם בקשה לפטור עד ה-1.12.21 לפי תנאי הזכאות שצוינו ונמצאתם זכאים על פי החוקים הקודמים – תוכלו לזכות באישור פטור ממס הכנסה.

הגשת בקשה לפטור ממס הכנסה

בשביל הזכויות, החברה המובילה במימוש זכויות מסבירה על תהליך הגשת בקשת הפטור: בשלב הראשון יש להגיש לרשות המיסים טופס בקשה לפטור ממס הכנסה לנכה לקבלת אישור פטור ממס וכן את פרוטוקול הוועדה הרפואית בה מצוינים אחוזי הנכות. שכירים נדרשים לצרף תלוש שכר אחרון מכל מעסיק רלוונטי.

לא מוותרים על הזכות – בקשת החזר מס רטרואקטיבי

ניתן להגיש בקשה לפטור ממס הכנסה חשוב להגישה במועד לפני שתחלופנה 6 שנים ממועד הזכאות. עמדו על זכויותיכם על מנת למצות את כל המגיע לכם. תוכלו להיעזר בחברות המתמחות במימוש זכויות עבור בעלי מוגבלות.

כהשירות ניתן ע"י חברת מימוש זכויות רפואיות "בשביל הזכויות"

Share:

More Posts

Send Us A Message